🔸 مباهله شیخ مرتضی زاهد با یهودی

🔸 مباهله شیخ مرتضی زاهد با یهودی ↩️ روزی در مجلسی یک تاجر یهودی با شیخ شروع به مباحثه می کند و ماجرای مباهله ی رسول الله را میان می کشد و اشکالات زیادی را وارد می کند. شیخ هر چه برهان می آورد نمی پذیرد. در نهایت شیخ می فرمایند: « شما که اینطور … ادامه 🔸 مباهله شیخ مرتضی زاهد با یهودی

طراحی سایت