قرآن و مفاتیح

در تاریخ شنبه آخر جمادى الثانیه ۹۴ جناب حاج ملا على بن حسن کازرونى  از کویت به شیراز آمدند و بیمار بودند و براى درمان به بیمارستان نمازى مراجعه کردند. کتاب مفاتیح الجنان و قرآن مجید همراه آورده و فرمود که به قصد شما آورده ام و این دو هدیه را داستانى است . اما … ادامه قرآن و مفاتیح

طراحی سایت