Skip to content

منافع صدقه از زبان شیطان

منافع صدقه از زبان شیطان منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای منافع صدقه از زبان شیطان ثبت نشده

🔆 منافع صدقه دادن از زبان شیطان

📎 اگر چه شیطان با دادن صدقه مخالفت مى کند و از کسانى که مى خواهند از مال خود به نیازمندان ببخشند جلوگیرى مى نماید، اما وقتى که از ویژگى هاى صدقه دادن از او مى پرسند، حقیقت و منافع صدقه را بیان مى کند.
در یک دیدار، حضرت رسول صلى الله علیه و آله وسلم چند سؤ ال از او کردند، او همه را جواب داد. یکى از سؤ ال ها این بود که حضرت فرمود: اى ملعون ! صدقه دادن امت من نزد تو چگونه است و منافع صدقه چیست ؟ شیطان در جواب حضرت عرض کرد: یا رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم ! در صدقه دادن امت تو شش خصلت و منفعت است .
اول این که ، با صدقه و بخشش کردن ، نه تنها مال انسان کم نمى شود، بلکه هر روز بر دارایى صدقه دهنده افزوده مى شود.
دوم این که ، به واسطه صدقه دادن ، عمر طرف زیاد و مرگ هاى ناگهانى و حوادث ناگوار از او برطرف مى گردد.- حدیثى در این باره وارد شده که صدقه دادن هفتاد نوع بلا را برطرف مى کند.
سوم ، با صدقه دادن توانگرى پیدا مى شود و فقر و نادارى از بین مى رود.
چهارم ، صدقه به صاحبان و صدقه دهندگان خود تندرستى مى دهد، از دردها و رنج هاى گوناگون نجات مى یابند.
پنجم ، کفه اعمال صدقه دهندگان در روز قیامت سنگین مى شود و به خوبى و بدون ترس از پل صراط مى گذرند.
ششم ، صدقه در روز قیامت دیوارى مى شود بین آتش جهنم و بخشش ‍ کنندگان ، به طورى که آتش جهنم نمى تواند به آنان اذیت رساند.
نیز آن حضرت در این باره فرمودند: صدقه دادن پشت و کمر شیطان را مى شکند. درباره گفته هاى شیطان روایات زیادى در کتاب هاى حدیث موجود است مى توان از آنها استفاده کرد.
هم چنین آن حضرت فرمود: درباره وصى و جانشین من امیرالمؤمنین علیه السلام چه مى گویى ؟ آیا تا حال بر او دست یافته اى ؟ عرض کرد: من هرگز بر آن حضرت دست نیافته ام و نخواهم یافت . فقط راضیم که او مرا به حال خود واگذارد و اذیتم نکند؛ تاب دیدار آن حضرت را ندارم ، چون او را ببینم مانند پنبه اى که در آتش افتد و بسوزد، مى سوزم .

🆔 @jtolabir

بخشش و عواطف انسانی داشتن عمرش را طولانی کرد

بخشش و عواطف انسانی داشتن عمرش را طولانی کرد منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای بخشش و عواطف انسانی داشتن عمرش را طولانی کرد ثبت نشده

پدر و مادر متدّین و باصفا و پاکى به یکى از پیامبران خدا به نام یهودا مراجعه کردند و گفتند : ما از زمان ازدواج اشتیاق به داشتن اولاد در قلبمان موج مى زد ولى تاکنون که سال هاست از ازدواج ما گذشته از نعمت اولاد بى بهره مانده ایم ، از شما درخواست دعا و شفاعت نزد حق داریم تا اگر مصلحت باشد فرزندى به ما عطا شود . خطاب رسید : به هر دو بگو من حاضرم پسرى به آنان عنایت کنم ولى شب عروسى او شب مرگ اوست ، اگر مى خواهند به آنان عطا نمایم !

وقتى پدر و مادر چنین خبرى را شنیدند با یکدیگر مشورت کردند و نهایتاً گفتند : قبول کنیم شاید ما پیش از او بمیریم و حادثه تلخ مرگ او را نبینیم . فرزند به آنان عنایت شد . بیست و چند سال زحمت تربیت او را به دوش جان و دل کشیدند ، روزى به پدر و مادر گفت : جهت مصون ماندن از گناه نیازمند به ازدواجم . دخترى آراسته را از خانواده اى معتبر نامزد او کردند . شوهر به همسرش گفت : داستان عجیبى است از یک طرف باید براى داماد لباس دامادى آماده کرد و از طرف دیگر کفن ، از جهتى باید شربت و شیرینى مهیا نمود و از جهتى دیگر سدر و کافور .

در هر صورت مجلس عروسى آماده شد . داماد و عروس را دست به دست دادند ، مهمانان و پدر و مادر نیمه شب به خانه هاى خود بازگشتند . پدر و مادر در انتظار حادثه نشستند ولى از خانه داماد خبرى نیامد . هر دو به سوى خانه داماد رفتند تا جنازه او را از عروس تحویل بگیرند . هنگامى که در زدند فرزندشان با کمال سلامت در را باز کرد ، چیزى نگفتند و به خانه خود باز گشتند .

مدتى گذشت ، خبرى از مرگ جوان نشد . نزد یهوداى پیامبر آمدند و سبب پرسیدند ، یهودا گفت : من از راز مطلب آگاهى ندارم ، باید از حضرت حق بپرسم اگر راز مطلب گفته شود به شما خبر دهم .

یهودا از حضرت حق سبب پرسید ، خطاب رسید شب عروسى هنگامى که خلوت شد و داماد و عروس براى غذا خوردن کنار هم نشستند ، صداى ناله اى از بیرون شنیدند که صاحب ناله مى گفت تهیدستم ، دستم دچار بیمارى فلج شده ، امشب گرسنه مانده ام و چیزى براى خوردن نصیبم نشده است . اى یهودا ! داماد با شوق فراوان ظرف غذاى خود را نزد آن تهیدست آورد و گفت : هرچه مى خواهى بخور . تهیدست وقتى سیر شد سر به دیوار خانه گذاشت و گفت : خدایا ! من که عوضى ندارم به این جوان سخى مسلک و کریم دهم ، تو به عوض این محبتى که در حق من کرد به عمرش بیفزا . من که صاحب دفتر محو و اثباتم ، مرگ جوان را در آن شب از دفتر محو و حوادث تعلیقى محو کردم و هشتاد سال دیگر براى او ثبت نمودم .

چند دستور مهم براى مقابله با بلاها و مشکلات

چند دستور مهم براى مقابله با بلاها و مشکلات منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای چند دستور مهم براى مقابله با بلاها و مشکلات ثبت نشده

هر انسانى سعى مى کند در حد توان خود با خسارتها و بلاها مقابله کند و خود را از زیان بدور دارد، ولى تجربه نشان داده است که بسیارى از بلاها و زیانها پیش بینى نشده هستند، کما اینکه طبق عقیده ما مسلمانان بسیار از سختیها و بلاها غیر از علل معمولى داراى اسباب بخصوصى هستند که مى بایست علاوه بر در نظر گرفتن مسائل عقلائى و علمى ، از نظر معنوى به مقابله با آنها پرداخت .
بطور کلى براى مصون ماندن از بسیارى از بلاها از نظر روایات اسلامى به امورى سفارش شده است که بطور خلاصه به چند مساءله مهم اشاره مى شود.
۱ – گناه انسان را مبتلا مى کند
حضرت على علیه السلام فرمود: از گناه بپرهیزید که هیچ بلائى و کمبود روزى نیست مگر به خاطر گناه ، حتى خراش بدن و زمین خوردن و دچار مصیبت شدن .(۲۹۴)
امام صادق علیه السلام فرمود: بدان که هیچ رگى زده نمى شود و هیچ لغزشى که موجب زمین خوردن شود رخ نمى دهد، هیچ سر دردى پیدا نمى شود، هیچ بیمارى به وجود نمى آید مگر بخاطر گناه ، و همین است که خداوند عزوجل در کتاب خود مى فرماید: هر مصیبتى که به شما برسد به خاطر اعمال خود شماست ، و خداوند از بسیارى از آنها در مى گذرد.(۲۹۵)
امام رضا علیه السلام فرمود: هر گاه بندگان گناهان تازه اختراع کنند، خداوند نیز بلاهائى تازه که سابقه نداشته و نمى شناختند، بر آنها ایجاد مى کند.(۲۹۶)
۲ – صدقه بلا را دور مى کند
از نظر روایات اسلامى و تجربیات فراوان جاى هیچگونه شک و تردیدى نیست که صدقه از بهترین عوامل براى پیشگیرى از بلا و سختیهاست .
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به حضرت على علیهماالسلام فرمود: یا على صدقه آن بلائى را که مقدر و محکم شده برمى گرداند.(۲۹۷)
و فرمود: صبح را با صدقه آغاز کنید که بلا از صدقه عبور نمى کند(۲۹۸) و در روایات متعدد وارد شده است که صدقه هفتاد نوع بلا و یا مرگهاى ناهنجار – مثل تصادف – سوختگى و مانند اینها – را دفع مى کند.
محمد ابن مسلم گوید: با امام باقر علیه السلام در مسجد پیامبر بودیم که یکى از شرفه هاى مسجد بر سر مردى افتاد اما به او نزد و به پایش خورد، حضرت فرمود:
از او پرسید امروز چه کرده است ؟ وقتى از او سوال کردند گفت : در میان راه مقدارى خرما به سائلى صدقه دادم ، حضرت فرمود: خداوند به خاطر آن صدبه ، بلا را از تو دور کرد.(۲۹۹)
صدقه مال و ثروت را افزایش مى دهد
و از خواص مهم صدقه ، زیاد شدن روزى و برکت است ، آن هم دهها برابر آنچه داده شده است .
امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود: وقتى تنگدست شدید با خدا به وسیله صدقه تجارت کنید.(۳۰۰)
و امام صادق علیه السلام فرمود: آیا نمى دانى که هر چیزى کلیدى دارد و کلید روزى صدقه است پس عزیزانى که طالب خوشبختى هستند با دادن صدقه ، دنیا و آخرت خود را بیمه کنند، مبادا که از دادن صدقه امساک کنیم ، اما براى مداوا و جبران خسارت دهها برابر پول وقت صرف کنیم !
۳ – رسیدگى به فامیل عمر و روزى را زیاد مى کنند
دهها روایت از ائمه علیهم السلام همگى گواه بر این است که رسیدگى و رفت و آمد فامیلى عمر و روزى را زیاد مى کند، پس هر کس که از مرگ و فقر در هراس است ، بهتر است از این پناهگاه استفاده کند، پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: هر که خوشحال مى شود روزى او فراوان و اجلش تاءخیر افتد صله رحم کند.(۳۰۱) و در حدیث دیگر فرمود: هر کس یک کار را براى من چهار چیز را براى او ضمانت مى کنم ، او صله رحم بجا آورد، تا خداوند او را دوست دارد، روزیش را فراوان گرداند، عمرش را افزایش دهد، و او را در بهشت موعود جاى دهد.(۳۰۲)
امام صادق علیه السلام به مردى به نام میسر فرمود: اجل تو چند بار فرا رسید اما خداوند هر بار به خاطر صله رحم و نیکى به نزدیکانت آن را به تاءخیر انداخت .(۳۰۳)
مردى به پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله عرض کرد: یا رسول الله فامیلى دارم که من به آنها سر مى زنم اما آنها مرا اذیت مى کنند، تصمیم گرفته ام آنها را رها کنم ، حضرت فرمود: (اگر چنین کنى ) خداوند هم همگى شما را رها مى کند! عرض کرد: پس چه کنم ؟ حضرت فرمود: به آنکه تو را محروم کند عطا کن ، با آنکه از تو بریده به پیوند، از آنکه به تو ستم کرده عفو کن تا خداوند یاور تو باشد بر علیه آنها(۳۰۴) و در حدیث دیگرى فرمود: صله رحم عمر سه ساله را سى سال مى کند و قطع رحم ، عمر سى ساله را سه سال مى کند.(۳۰۵)
۴ – دعا گنجینه پر ارزش و مؤ ثر مى باشد
دعا گنجینه ارزشمندى است که ما مسلمانان با وجود اینکه خداوند را مدبر و گرداننده جهان مى دانیم ، اما در عمل از این گنجینه پرارزش یعنى امداد الهى استفاده نمى کنیم و آن را تکیه گاه خود قرار نمى دهیم ،
مسلمان باید در زندگى با خداوند کار کند، براى خدا بدهد، از خداوند بگیرد، از خداوند تقاضا کند، با حضرتش صحبت کند، همواره با خدا سر و کار داشته باشد، آن وقت است که مزه ایمان و اسلام و دعا و همدم شدن با خدا را مى فهمد.
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: آیا مى خواهید اسلحه اى به شما معرفى کنم که شما را از شر دشمنان نجات دهد و روزى شما را فراوان کند؟ عرض کردند آرى ، فرمود: خداى خود را در شب و روز بخوانید و دعا کنید که دعا اسلحه مؤ من است .(۳۰۶)
امام صادق علیه السلام فرمود: دعا از نیزه تیز برنده تر است (۳۰۷) و فرمود: آیا طولانى بودن بلا یا کوتاهى آن را تشخیص مى دهید؟ عرض کردیم نه ، فرمود: هر وقت کسى هنگام بلا به او الهام شد که دعا کند، بدانید که بلا کوتاه است .(۳۰۸)
موسى ابن جعفر علیه السلام فرمود: همانا دعا برمى گرداند بلائى را که مقدر شده و آنچه مقدر نشده از حضرت سوال شد بلاى مقدر را فهمیدیم ، آنچه مقدر نشده را چگونه برمى گرداند؟ حضرت فرمود: (سبب مى شود) تا انجام نشود.(۳۰۹)
امام باقر علیه السلام به زراره فرمود: مى خواهى تو را به چیزى راهنمائى کنم که پیامبر در آن استثنا نزد؟ عرض کردم آرى ، فرمود: دعا بر مى گرداند آن قضا (تقدیراتى ) را که سخت و محکم شده ، سپس حضرت (براى نشان دادن این مساءله ) انگشتان دست خویش را گره کرد – یعنى بلا هر چه محکم و حتمى باشد باز با دعا بر طرف مى گردد.(۳۱۰)

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Tertiary Sidebar

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی