Skip to content

چرا شیعه شدی؟

چرا شیعه شدی؟ منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای چرا شیعه شدی؟ ثبت نشده

🔸 قطب راوندى روایت کرده که جماعتى از اهل اصـفهان روایت کرده اند که مردى بود در اصفهان که اورا عبدالرحمن مى گفتند واوبر مذهب شـیـعـه بـود بـه او گـفـتـنـد بـه چـه سـبـب تـودیـن شـیـعـه را اخـتـیـار کـردى وقـائل بـه امـامت حضرت امام على نقى علیه السلام شدى ؟ گفت : به جهت معجزه اى که از اومـشـاهـده کـردم وحـکـایـت آن چـنـان بـود کـه مـن مـردى فـقـیـر وبـى چـیـز بـودم وبـا ایـن حـال صـاحـب زبـان وجـراءت بـودم . در یـکـى از سـالهـا اهـل اصـفـهـان مـرا بـا جـمـاعـتـى بـه جـهـت تـظـلم بـه نـزد متوکل فرستادند چون ما به نزد متوکل رفتیم روزى بر در خانه اوبودیم که امر شد به احـضـار عـلى بـن محمّد بن الرضا علیهم السلام ، من از شخصى پرسیدم که این مرد کیست کـه مـتـوکـل امـر کـرده به احضار آن ؟ گفت : اومردى است از علویین که رافضه اورا امام مى دانـنـد، پـس از آن گـفـت : مـمـکـن اسـت مـتـوکـل اورا خـواسـتـه بـاشـد بـراى آنـکـه اورا بـه قـتـل رساند. من با خود گفتم که از جاى خود حرکت نمى کنم تا این مرد علوى بیاید و اورا مشاهده کنم پس ناگهان شخصى سوار بر اسب پیدا شد مردم به جهت احترام در طرف راست وچـپ راه اوصـف کـشـیـدنـد واورا مـشـاهـده مـى کـردنـد پـس چون نگاه من بر اوافتاد محبت اودر دل مـن جـاى گـرفـت پـس شـروع کـردم در دعـا کـردن کـه خـداونـد شـرّ مـتـوکـل را از اوبـگـردانـد وآن جـنـاب از مـیـان مـردم مـى گـذشـت در حـالى کـه نـگـاهـش به یـال اسـب خـود بـود وبـه جـاى دیـگـر نـگـاه نـمـى کـرد تـا بـه مـن رسـیـد ومـن هـم مشغول به دعا در حق اوبودم پس چون محاذى من شد روى خود به من کرد و فرمود: خدا دعایت را مستجاب کند وعمرت را طولانى ومال واولادت را بسیار گرداند. چون من این را بشنیدم مرا لرزه گـرفـت ودر مـیان رفقایم افتادم ، پس ایشان از من پرسیدند که تورا چه مى شود؟ گـفـتـم : خـیـر اسـت وحـال خـود را بـا کـسـى نـگـفـتـم . چـون برگشتم به اصفهان خداوند مال بسیار به من عطا کرد وامروز آنچه من اموال در خانه دارم قیمتش به هزار درهم مى رسد سـواى آنـچه بیرون خانه دارم وده اولاد هم مرا روزى شد وعمرم هم از هفتاد تجاوز کرده ومن قائلم به امامت کسى که از دل من خبر داده و دعایش در حق من مستجاب شده .

📚 منتهی الامال

🆔 @jtolabir

🌹🌸🌺🌸🌹

علم الکتاب نزد امام علی علیه السلام

علم الکتاب نزد امام علی علیه السلام منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای علم الکتاب نزد امام علی علیه السلام ثبت نشده

سلیم بن قیس گوید: مردى از على بن ابیطالب علیه السلام پرسید: بزرگترین فضیلت خود را برایم بگو؟ حضرت فرمود: آنچه خداوند در قرآن نازل نموده است ، پرسید: خداوند در مورد شما چه نازل نموده است ؟ فرمود: سخن خدا که فرمود: ((و یقول الذین کفرو الست مرسلا قل کفى بالله شهیدا بینى و بینکم و من عنده علم الکتاب )) منظور خداوند از کسى که داراى علم و کتاب است من هستم .(۲۵)
از اهل سنت صاحب کتاب ینابیع الموده ، شیخ حافظ قندوزى حنفى در باب ۳۰ از کتاب خود احادیث متعددى در همین مورد روایت کرده است .

معنای و من شیعته لابراهیم…

معنای و من شیعته لابراهیم… منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای معنای و من شیعته لابراهیم… ثبت نشده

در کتاب جواهر السنیه از حضرت امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود در شبى از شبهاى ظلمانى که هفت ساعت از شب گذشته بود حضرت ابراهیم على نبیا و اله و علیه السلام از خانه اش بیرون آمده متوجه درگاه الهى شد عرض کرد پروردگارا براى تو یک بیت و هفتاد مسجد بنا کرده ام ، از جانب پروردگار به ابراهیم ندا رسید که مزد تو در نزد من است ، ابراهیم به طرف آسمان و زمین و مشرق و مغرب و زیر پا نظر انداخت چیزى ندید بار دیگر همان سخن را عرض کرد باز همان جواب را شنید عرض کرد خدایا مزد من چیزى نرسید پس ندا رسید که یا ابراهیم آیا شکم گرسنه اى از شیعیان على را سیر کرده اى یا عورت یا بدن برهنه اى را از ایشان پوشانیده اى که زیادى مزد مى طلبى ابراهیم علیه السلام عرض کرد پروردگارا آیا على به وجود آمده یا بعد از این موجود خواهد شد ندا رسید که بعد از این از ممکن غیب پا به مملکت وجود خواهد گذاشت یا ابراهیم آیا مى خواهى که على را ببینى عرض کرد نعم یا رب پس حق تعالى رفع حجابها از پیش چشم او نمود سرادق عرش به نظرش درآمد و همین است که خداوند در کلام خود مى فرماید: (( و کذالک نرى ابراهیم ملکوت السموات و الارض )) همچنین است که نمودیم به ابراهیم ملکوت آنها و زمینها راحضرت ابراهیم قندیل بزرگى از قندیلهاى عرش را دید عرض کرد الهى این چند قندیل است حق تعالى فرمود در این قندیل روح حبیب من محمد صلى الله علیه و آله است پس عرض کرد این قندیل دیگر چیست ؟ فرمود که در این روح على بن ابیطالب است علیه السلام است عرض کرد این قندیل دیگر چیست که بعد از آن است خطاب رسید که در آن روح فاطمه زهرا علیها السلام دختر سید انبیاء المصطفى صلى الله علیه و آله است عرض کرد این دو قندیل دیگر چیست ؟ خطاب رسید که در آن روح حسن و حسین علیه السلام که اولاد گرامى ایشانند، عرض کرد این قندیل دیگر که بعد از ایشان است چیست ؟ خطاب آمد که در آن ارواح نه گانه فرزندان محمد و على است پس عرض کرد: (( ما هذه القنادیل المشبکه التى لایعلم عددها غیرک )) یعنى این قندیلهاى مشبکه بسیار که عدد آنها را کسى غیر از تو نمى داند چیست ؟ خطاب رسید که در اینها ارواح بندگان صالح از شیعه هاى على هستند ابراهیم عرض کرد که خدا مرا از شیعیان على گردان و این است که خداى تعالى مى فرماید: (( و ان من شیعته لابراهیم )) یعنى از جمله شیعه على هر آینه ابراهیم است

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Tertiary Sidebar

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال