تشییع جنازه با شکوه سردار دلها

مراسم تشییع و تدفین پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمش با شکوه خاصی در شهر های ایران ازجمله؛ اهواز؛ مشهد, تهران و کرمان برگزار شد.  

طراحی سایت