🔸 پول بی واسطه

🔸 پول بی واسطه ↩️ روزى با عده اى از طلاب در منزل ایشان (آیت الله بهاء الدینی رحمه الله) بودیم در روز عید غدیر، و مى دانستیم که ایشان پول ندارند که بعنوان عیدى به ما بدهند ولى یک مرتبه ایشان دست در جیب کرده و مقدارى پول در آوردند و به یکى از … ادامه 🔸 پول بی واسطه

طراحی سایت