Skip to content

نظرالکسیس کارل درباره نماز و دعا

نظرالکسیس کارل درباره نماز و دعا منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای نظرالکسیس کارل درباره نماز و دعا ثبت نشده

۰۰۴الکسیس کارل (۱۸۷۳ – ۱۹۴۴ م )نویسنده مشهور کتاب انسان موجود ناشناخته :
دعا و نماز قوى ترین نیروى است که انسان مى تواند تولید کند، – نیروئى است که چون قوه جاذبه در زمین وجود حقیقى و خارجى دارد.
در حرفه پزشکى خود من ، مردانى را دیده ام که پس از آن که تمام معالجات دیگر در حال آنان ، مؤ ثر واقع نشده بود به نیروى نماز و دعا از بیمارى ، رهائى یافتند. دعا و نماز چون رادیوم یک منبع نیروئى مشعشعى است که خود به خود تولید مى شود. از راه دعا و نماز انسان مى کوشد نیروى محدود خود را با متوسل شدن به منبع نامحدود تمام نیروها افزایش ‍ دهد. وقتى که ما دعا و نماز مى خوانیم ، خود را به قوه محرکه پایان ناپذیرى که تمام کائنات را به هم پیوسته است متصل و مربوط مى کنیم . نماز و دعا مى خوانیم که قسمتى از آن نیرو به حوائج ما اختصاص داده شود. به صرف همین استدعا، نواقص ها تکمیل مى شود. و با قدرتى بیشتر و حالتى بهتر از جاى بر مى خیزیم . هر وقت ما با شور و حرارت خداوند را در دعا و نماز مخاطب مى سازیم ، هم روح و هم جسم خود را به وجهى احسن تغییر مى دهیم . غیر ممکن است مرد یا زنى تنها براى یک لحظه به دعا و نماز بپردازد و نتیجه مثبت و مفیدى از آن نگیرد.

دانلود رایگان دو دوره نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ (تمام پایه ها)

دانلود رایگان دو دوره نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ (تمام پایه ها) منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای دانلود رایگان دو دوره نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ (تمام پایه ها) ثبت نشده

ddnskh94


نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ پایه ای اول                            


نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ پایه ای دوم                            


نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ پایه ای سوم                           


نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ پایه ای چهارم                          


نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ پایه ای  پنجم                            


نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ پایه ای ششم                          


نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ پایه ای هفتم                            


نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ پایه ای هشتم                            


نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ پایه ای نهم                               


نمونه سوالات خرداد سال ۹۳-۹۴ پایه ای دهم                              

دانلود رایگان دو دوره نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ (تمام پایه ها)

دانلود رایگان دو دوره نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ (تمام پایه ها) منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای دانلود رایگان دو دوره نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ (تمام پایه ها) ثبت نشده

nse

نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ (تمام پایه ها)


 نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ پایه ای اول                 


نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ پایه ای دوم                  


نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ پایه ای سوم                 


نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ پایه ای چهارم               


نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ پایه ای پنجم                 


نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ پایه ای ششم                


نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ پایه ای هفتم                 


نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ پایه ای هشتم                 


نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ پایه ای   نهم                  


نمونه سوالات خرداد سال ۹۲-۹۳ پایه ای  دهم                 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Tertiary Sidebar

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال