قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش

قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی۱ مصوب ۲۳/۲/۱۳۷۵

ماده واحده وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در صورت نیاز، روحانیون و طلاب علوم دینی داوطلب استخدام را که حداقل مدرک تحصیلی آنان معادل کارشناسی باشد با اخذ تعهد مبنی بر انجام پنج سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش و رعایت سایر شرایط قانونی به استخدام آزمایشی در آورد.

افراد مذکور در صورت گذراندن دوره آموزش مقدماتی نظامی و انجام خدمت مورد تعهد از خدمت نظام در زمان صلح معاف خواهند بود.

تبصره ۱ روحانیون و طلاب علوم دینی که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند در صورتی که مدرک تحصیلی آنان معادل فوق دیپلم بوده و حداقل پنج سال سابقه تدریس داشته باشند، می‌توانند با رعایت سایر شرایط قانونی به استخدام درآیند.

تبصره۲ وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام دوره آموزش فشرده‌ای را برای افراد مشمولین این قانون برگزار نماید.

تبصره۳ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آئین نامه اجرایی قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی۱ مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۶

ماده ۱ روحانیون و طلاب علوم دینی موضوع ماده واحده قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی – مصوب ۱۳۷۵- که در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود به افرادی اطلاق می‌شود که براساس مصوبات ابلاغ شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارزش استخدامی مدارک تحصیلی آنان حداقل معادل کارشناسی (لیسانس) از حوزه‌های علوم دینی بوده و مطابق ضوابط مورد عمل وزارت آموزش و پرورش توانایی تدریس داشته باشند.

ماده۲ استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به ورود به خدمت رسمی

(به استثنای شرط دارا بودن مدرک پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی)، بعد از طی دوره‌های آموزشی مربوط قبل از صدور حکم آزمایشی – با رعایت ماده (۴۴) قانون استخدام کشوری – از محل مجوزهای استخدامی صادره توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صورت می‌گیرد.

ماده۳ روحانیون و طلاب علوم دینی که به موجب این آیین نامه به استخدام در می‌آیند، مکلفند قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی، مطابق سند محضری که متن آن توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود متعهد شوند به مدت (۵ ) سال در هر نقطه‌ای که وزارت آموزش و پرورش تعیین کند خدمت کنند.

ماده۴ روحانیون و طلاب علئم دینی دارای مدرک معادل فوق دیپلم- موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون – که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل (۵) سال تحصیلی سابقه خدمت تدریس متوالی و تمام وقت (حداقل ۲۴ ساعت در هفته) در وزارت آموزش و پرورش باشند پس از کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با رعایت مقررات مربوط و با معافیت از آزمون استخدامی، می‌توانند در هر نقطه‌ای که وزارت آموزش و پرورش تعیین کند به استخدام در آیند.

تبصره افراد موضوع این ماده از شرکت در آزمون استخدامی معاف هستند و چنانچه تعداد متقاضیان از تعداد مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش بیشتر باشد، با رعایت اولویت‌های تعیین شده از سوی وزارت یاد شده استخدام می‌شوند.

ماده۵ در استخدام افراد موضوع قانون، قوانین و مقررات مربوط به اولویت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجراست.

ماده۶ گزینش افراد موضوع قانون، براساس قانون گزینش معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.

ماده۷ وزارت آموزش و پرورش مکلف است فهرست مشخصات استخدام‌شدگان هر سال را حداکثر تا پایان همان سال برای طی دوره آموزش مقدماتی نظامی به طور یک جا به ستادکل نیروهای مسلح اعلام کند.

تبصره ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ضمن تعیین یگان آموزش‌دهنده ترتیبی اتخاذ نماید که دوره آموزش مقماتی نظامی افراد موضوع این ماه در تعطیلات تابستانی مدارس برگزار شود.

ماده۸ وزارت آموزش و پرورش افرادی را که تعهد خود را به طور کامل ایفا کنند، به اداره وظیفه عمومی معرفی می‌کند تا در صورت گذراندن دوره آموزش مقدماتی نظامی، کارت معافیت دایم از خدمت وظیف عمومی در زمان صلح برای آن صادر شود.

ماده۹ افراد مشمول این قانون در صورت عدم تأیید صلاحیت در دوره خدمت آزمایشی یا استنکاف از انجام کامل خدمت مورد تعهد، باید بلافاصله برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت وظیفه عمومی به اداره وظیفه عمومی معرفی شوند.

ماده۱۰ به کارگیری افراد مشمول این قانون در مشاغل اداری، همچنین موافقت با انتقال و مأموریت آنان به خارج از وزارت آموزش و پرورش قبل از ایفای کامل تعهدات موضوع این آیین‌نامه ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت