🔸 پول بی واسطه

🔸 پول بی واسطه

↩️ روزى با عده اى از طلاب در منزل ایشان (آیت الله بهاء الدینی رحمه الله) بودیم در روز عید غدیر، و مى دانستیم که ایشان پول ندارند که بعنوان عیدى به ما بدهند ولى یک مرتبه ایشان دست در جیب کرده و مقدارى پول در آوردند و به یکى از طلاب دادند و گفتند شما تقسیم کنید آن فرد بلند شد و به هر فردى ۵۰ تومان داد و دقیقا پول ها به اندازه افراد بود.
بعداً از ایشان پرسیدیم ، فرمودند: گاهى پول هایى مستقیماً از حضرت رضا (علیه السلام) به دست مان مى رسد.

📚 برگرفته از :کتاب داستان های عارفانه

✅ درب های حرم بسته شده، ولی درب های توسل به امام رضا علیه السلام بسته نشده، در اینکه برای حاجت دهی امام مهربانی ها مکان محدودیت ایجاد نمیکنه و هرجایی درخواستی داشته باشیم امام علیه السلام فریادرس است شکی وجود ندارد، زیارت از راه دور را ترک نکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت