فطرت ها بیدار خواهند شد ..

شهید بزرگوار حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ عبداللّه میثمى (رضى اللّه عنه ) نمایندگى امام (رض ) در قرارگاه خاتم الانبیاء صلى الله علیه و آله مى گوید:
(قبل از انقلاب در زندان ساواک شاه ، براى زجر و شکنجه روحى ، مرا با یک کمونیست هم سلّول کردند که به من خیلى بدى مى کرد.
از جمله به آب و غذاى من دست مى زد که نجس شود و من نخورم .
وقتى عبادت مى کردم مرا مسخره مى کرد.
شب جمعه اى که او خواب بود دعاى کمیل مى خواندم ، رسیدم به این فراز از دعا که :
… فَلَئِن صَیِّرنى لِلعُقوباتِ مَعَ اَعدائِکَ وَجَمَعْتَ بَینى وَ بَینَ اَهلِ بَلائِکَ وَ فَرَّقتَ بَینى وَ بَین اَحِبّائِکِ (پیش تو اگر مرا با دشمنانت به انواع عقوبت معذّب گردانى و با اهل عذاب همراه کنى و از جمع دوستانت و اولیائت جداسازى …)
دلم شکست و گریه شدیدى سر دادم .
وقتى به خودم آمدم متوجّه شدم که او (هم سلّولم که کمونیست بود) نیز فطرتش بیدار شده و سرش را به سجده روى خاک گذاشته است .)
در اینجا بیاد آن زن بدکاره اى افتادم که هارون الرّشید (لعنه اللّه علیه ) بخاطر اذیّت و آزار باب الحوائج حضرت موسى بن جعفر علیه السلام به سلّول آن آقا برده بود و پس از ساعتى که در سلّول را گشودند دیدند همین طور که امام هفتم علیه السلام سر به سجده گذاشته و مى گوید:
سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ المَلائرکَهِ وَ الرَّوح ، آن زن نیز سرش را به سجده گذاشته و هم ذکر و هم ناله با امام علیه السلام شده است !

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت