از چه زمانى رعایت حجاب بر دختر واجب مى‏شود؟

🔸 کودک و پوشش‏

❓پرسش: از چه زمانى رعایت حجاب بر دختر واجب مى‏شود؟

✅ پاسخ: زمانى که یکى از نشانه‏ هاى بلوغ در دختر آشکار شود، رعایت حجاب واجب مى‏شود. «۱»
برخى از پدر و مادرها دختران خود را که به حد بلوغ شرعى نرسیده ‏اند با سر و پاى برهنه درخیابان‏ها ومجالس درحضور نامحرمان مى‏ آورند به بهانه این که آنان به سن بلوغ نرسیده ‏اند، در حالى که مراجع معظم تقلید مى ‏فرمایند: بر پدر و مادر است که فرزندان خود را با آداب و رسوم اسلامى آشنا کنند.
مسأله: حجاب بر دختران نابالغ واجب نیست لکن وظیفه والدین است که دخترانشان را به حجاب‏اسلامى عادت دهند. «۲» تا درزمان بلوغ، حفظ حجاب براى آنان دشوار نباشد. «۳»

______________________
📚 منابع :
(۱). توضیح المسائل مراجع، ج ۲، م ۲۲۵۲٫
(۲). مسائل جدید، محسن محمودى، ص ۱۸۰٫
(۳). عروه الوثقى، ج ۲، ص ۳۱۷، م ۱۳۳۷٫

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت