اگر می خواهی عمرت دراز شود

🔸  کار خیر و صدقه

امام باقر علیه السلام می فرمایند:

اَ لْبِرُّ وَ الصَّدَقَهُ یَنْفیانِ الْفَقْرَ وَ یَزیدانِ فِى الْعُمْرِ وَ یَدْفَعانِ عَنْصاحِبِهِما سَبعینَ میتَهَ سوءٍ ؛

↩️ کار خیر و صدقه، فقر را مى بَرند، بر عمر مى افزایند و هفتاد مرگ بد را از صاحب خوددور مى کنند.

📚 [ثواب الاعمال ، ص ۱۴۱]

🆔 @jtolabir

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت