گنج های بهشتی

💜 امام على علیه السلام:

👈 سه چیز،از گنج هاى بهشت اند:

۱⃣ پنهانى دادن صدقه،
۲⃣ پنهان داشتن مصیبت
۳⃣ و پنهان داشتن بیمارى

📚 الإرشاد/ج١/ص٣٠٣
🆔 @jtolabir

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت