Skip to content

محرم و نامحرم در سبک زندگی اسلامی

محرم و نامحرم در سبک زندگی اسلامی منتشر شده در ۴ دیدگاه برای محرم و نامحرم در سبک زندگی اسلامی

نصیحت شیطان
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: ابلیس به حضرت موسى گفت : اى موسى با زن نامحرم تنها مباش که هرگاه مردى با زن نامحرم خلوت کند من خودم حاضر مى شوم (براى گمراهى ) نه یاورانم (شدیدا در معرض ‍ گمراهى خواهد بود).
نفس انسان بهانه جوست
(( النظره بعد النظره تزرع فى القلب الشهوه و کفى بها لصاحبها فتنه ))
امام صادق علیه السلام فرمود: نگاه بعد از نگاه (به حرام یا به امور بیهوده ) شهوت را در دل مى رویاند و همین براى هلاک صاحب آن کافى است (نگاه هاى بیهوده به اشیاء و افراد موجب پراکندگى ذهن و بهانه جوئى و هوسبازى روح انسان است تا چه رسد به نگاه حرام یعنى روح بسیارى مانند اطفال تا وقتى ندیده در خواست ندارد همین که دید با سر سختى بهانه جوئى مى کند).
اثر چشم پوشى
(( غضوا ابصار کم ترون العجائب .))
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: چشمهاى خویش را بر هم نهید تا عجائب ببینید (تا دیده ما متوجه امور مادى است دل هم از دیدن معنویات غافل است ، همینکه دیده بسته شد دل از سرگرمى دنیا جدا شده به کلمات نظر مى کند).
نگاه دوم ممنوع
(( لکم اول نظره الى المراه فلا تتبعوها نظره اخرى و احذروا الفتنه ))
امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود: نگاه اول که به نامحرم افتاد مال شما، دنبال آن دیگر نگاه کنید و بترسید از هلاکت .
پاداش چشم پوشى
امام صادق علیه السلام فرمود: هر که نگاهش به زنى افتد و چشم خویش را به آسمان برگرداند و یا چشم را ببندد، پلک چشم او باز نشود مگر اینکه خداوند از زنان بهشتى بدو تزویج کند.
اینجا نخوابید
(( من کان یومن بالله و الیوم الاخر فلا یبت فى موضع یسمع نفس امراه لیست له بمحرم .))
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: هر که به خدا و روز جزا ایمان دارد در جائى که صداى نفس زنى که با او محرم نیست شنیده مى شود نخوابد.
در جاى زن ننشینید
(( اذا جلست المراه مجلسا فقامت عنده فلا یجلس فى مجلسها وجل حتى یبرد.))
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: وقتى بانوئى جائى نشست و برخواست تا آن مکان سرد نشده است مرد جاى او ننشیند (از همین روایت باید به اهمیت و حساسیت روابط مرد و زن توجه کرد و اینکه تا چه حد مرد و زن در معرض تاءثیر هستند بنابراین نباید به دلائل واهى اختلاط زن و مرد را تجویز کرد گرچه هر دو در حجاب و عفاف باشند).
مرد و دختر کوچک

سنین فلا ینبغى لک ان تقبلها ))
امام باقر علیه السلام فرمود: وقتى دختر به سن شش سالگى رسید سزاوار نیست که او را ببوسى ، (زیرا از این سن به بعد زمینه براى تحریک دو طرف موجود است و شیطان مجال وسوسه پیدا مى کند).
به چادر زنها هم نگاه نکنید
(( اما یخشى الذین ینظرون فى ادبار النساء ان یبتلوا بذلک فى نسائهم .))
امام صادق علیه السلام فرمود: آیا آنها که به پشت سر زنها نگاه مى کنند نمى ترسند که این عمل راجع به همسران خودشان انجام شود (بگذارید معابر مسلمین براى بانوان از امنیت کافى برخوردار باشد).
زن و مرد هر دو باید عفت چشم داشته باشند
(( من ملا عینیه من حرام ملاالله عینیه یوم القیامه من النار الا ان یتوب و یرجع .))
امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام روایت کند که فرمودند: هر که چشمان خویش را از حرام پر کند خداوند دو چشم او را در قیامت از آتش پر کند مگر اینکه توبه کند و برگردد.(
به زن نامحرم سلام نکنید
(( لا تبدئوا النساء بالسلام و لا تدعوهن الى الطعام ))
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: به زنها(ى نامحرم ) سلام نکنید، و آنها را به غذا دعوت نکنید، (مخصوصا سلام کردن به زنان جوان ، که حضرت امیر علیه السلام در روایتى فرمود مى ترسم بیشتر از ثواب ، به حرام بیفتم ، اگر سخن زن در یک مسئله اسلامى مثل جواب سلام براى شخصى چون على علیه السلام چنین است ، پس عکس العمل رفتار دلفریب پسر و دختر چه فاجعه اى خواهد داشت ).
نگاه به زنان کافر
(( لا باس بالنظر الى رئوس نساء اهل الذمه ))
امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود: نگاه کردن به موى سرزنهاى یهودى و نصرانى و زرتشتى (اهل ذمه ) حرام نیست (به شرط اینکه از روى شهوترانى نباشد و در حرام نیفتد)
زن و پسر بچه
(( سئل امیرالمؤ منین علیه السلام عن الصبى یحجم المراه قال اذا کان یحسن ان یصف فلا ))
از امیرالمؤ منین علیه السلام سوال شد پسر بچه مى تواند زن را حجامت کند (حجامت ، گرفتن خون کثیف و زیادى بدن است که در سابق انجام مى شد و از نظر اسلامى هم تاءکید شده است ) حضرت فرمود: اگر بچه مى تواند تعریف کند حجامت نکند (یعنى بانوان با حیاء مى بایست از پسر بچه اى که از امور جنسى آگاه است دورى کنند).
تیر شیطان
(( ایاکم و النظر فانه سهم من سهام ابلیس . ))
امام صادق علیه السلام فرمود: از نگاه (آلوده ) بپرهیزید که تیرى از تیرهاى شیطان است .
خواهر زن محرم نیست .
از امام رضا علیه السلام شخصى سئوال کرد آیا به موى خواهر زن مى توان نگاه کرد، فرمود: خیر مگر اینکه از زنهائى باشد که بر اثر پیرى امید ازدواج نداشته باشد، راوى پرسید: خواهر زن با زن غریبه یکى است ؟ فرمود: بله .
به نامحرم دست ندهید
(( من صافع امراه تحرم علیه فقد باء بسخط من الله عز و جل ))
امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت کند که فرمودند: هر که با زن ماه محرم دست دهد، خشم خدا را براى خود فراهم آورده است .
با نامحرم شوخى نکنید
ابو بصیر گوید: من به زنى قرآن یاد مى دادم ، روزى با او شوخى کردم ، بعدا که خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم حضرت فرمود: اى ابا بصیر به آن زن چه گفتى ؟! من از خجالت صورتم را با دستهایم پوشاندم ، حضرت فرمود: دیگر پیش او نرو.
و در روایت دیگر حضرت به ابو بصیر فرمود: برو و به آن زن بگو: ابو جعفر – یعنى خود حضرت – تو را سلام مى رساند و مى گوید: خودت را به ابو بصیر تزویج کن ، ابو بصیر گفت : تو را به خدا ابو جعفر این سخن را فرمود؟ سوگند یاد کردم که چنین است ، او نیز قبول کرد و همسر من شد!
مردى بنام میسر گوید: به منزل امام باقر علیه السلام آمده در زدم ، دخترکى کوچک بیرون آمد، دستم را روى دست دختر گذاردم و گفتم : به مولایت بگو میسر دم در منتظر اجازه است ، در این میان ناگاه حضرت از انتهاى خانه صدا برآورد: بیا تو – پدر مباد ترا – سپس فرمود: بخدا سوگند اى میسر اگر این دیوارها مانع دید ما باشند همچنانکه مانع دید شما هستند ما و شما یکسان خواهیم بود، میسر گوید: عرض کردم : فدایت شوم به خدا قصدى نداشتم جز اینکه مى خواستم (با دیدن نمونه اى از علم غیب شما) ایمان خودم را نسبت به شما افزون کنم .
دختر بچه شش ساله را به مجالس مردها نیاورید.
والى مکه محمد ابن ابراهیم شوهر دختر امام صادق علیه السلام بود، او دخترى داشت که لباسهاى رنگارنگ بر او پوشانده ، او را به مجلس ماه محرم مى آورد و او را بغل مى کردند تا اینکه روزى دخترک نزد حضرت موسى بن جعفر علیه السلام (که دائى او مى شدند) آمد، حضرت در حالى که دو دست خویش را دراز کرده بود دخترک را گرفته فرمود: دختر وقتى شش ساله شد بر مرد نامحرم جایز نیست او را ببوسد و یا بغل کند.
حساسیت روابط زن و مرد
سعیده و منه دو خواهر محمد ابن ابى عمیر گویند نزد حضرت صادق علیه السلام رفته و پرسیدیم آیا زن مى تواند به برادرش سر بزند و از او عیادت کند، حضرت فرمود آرى ، پرسیدیم آیا مى تواند به برادرش دست بدهد، حضرت فرمود: به واسطه لباس (دستهایشان به هم نخورد) یکى از آنها گفت : خواهرم نزد برادرانش مى رود، حضرت فرمود: وقتى پیش ‍ بردارت مى روى لباس رنگارنگ نپوش .
مؤ لف گوید: اندیشمندان و صاحبان فکر و هوش ، خوب مى فهمند که امام صادق علیه السلام وقتى دست دادن خواهر و برادر را بطور مستقیم یا لباس ‍ رنگارنگ را هنگام دیدار براى زن نمى پسندد، روابط زن و مرد را چقدر حساس مى داند با این حساب ، اختلاط زن و مرد و دختر و پسر نامحرم با آن وضع لباس و بدن در محافل ، خدا مى داند زمینه ساز چه مفاسدى خواهد بود.
در یک بستر نخوابند
(( لا ینام الرجل مع الرجل ثوب و احد فمن فعل ذلک وجب علیه الادب و هو التعزیر.))
حضرت امیر علیه السلام فرمود: مرد با مرد زیر یک روانداز نخوابند، هر که چنین کند باید با تعزیر (تازیانه ) او را ادب کرد، و در حدیثى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: دو زن نیز نباید زیر یک روانداز بخوابند مگر اینکه ناچار شوند و امام صادق علیه السلام فرمود: اگر چنین کنند هر کدام استحقاق سى تازیانه دارند.

۴ دیدگاه

We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have performed a formidable job and our entire community might be thankful to you.

Hello my loved one! I want to say that this post is amazing, great written and come with approximately all significant infos. I’d like to look more posts like this .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Primary Sidebar

طراحی سایت