رباعیات صلوات

http://s6.picofile.com/file/8213847026/wy6grcx9.jpg

برروی زمین و آسمان ها و کرات
در بین مناجات و تمام کلمات
زیبا تر از این دعا ندیده است کسی
بر خاتم انبیاء محمد صلوات


ای احمدیان به نام احمد صلوات
هر دم به هزار ساعت از دم صلوات
از نور محمدی دلم مسرورست
پیوسته بگو تو بر محمد صلوات


حق داده به ما وعده ی خیر و حسنات
هم وعده ی جنات سراسر نعمات
خواهی که شود نصیب تو این برکات
بر خاتم انبیا محمد صلوات


از ازل بر همه ذرات جهان تا عرصات
رسد از آبروی آل محمد (ص) برکات
وه چه بدبخت و سیه روی هر آن کس که ز جهل
بشنود نام محمد (ص) نفرستد صلوات


بر خلق خوش و خوی محمد (ص) صلوات
بر عطر گل روی محمد (ص) صلوات
در گلشن سر سبز رسالت گویید
بر چهره گل بوی محمد (ص) صلوات


گردیده شعار هر مسلمان صلوات
تاریخچه عترت و قرآن صلوات
بر شیعه بود نشانه حق طلبی
از اول عمر تا به پایان صلوات


شد باز به روی خلق باب برکات
خواهی تو اگر ز درگه دوست برات
بفرست ز جان و دل به آوای جلی
بر خاتم انبیاء محمد (ص) صلوات


بیرون ز عدد بگو و بی حد صلوات
بر آل محمد و محمد صلوات
زانجا که دعااستجابت شده است
بر جمله اذکار سرامد صلوات


به آیه آیه قرآن احمدی صلوات
به بهترین گل گلزار سرمدی صلوات
به اهل بیت رسول گرامی اسلام
به غنچه غنچه باغ محمدی صلوات


ای نام تو جان بخش تراز آب حیات

محتاج تو خلقی به حیات و به ممات

از بعثت انبیا وارسال رسل

مقصود تو بودی به جمالت صلوات


جان راتو صفا ده به صفای صلوات

همراز ملک شو به نوای صلوات

هرکس که صلوات می فرستد یک بار

ده بار خدا بر او فرستد صلوات


آن چشمه ی جوشنده اکسیر حیا ت

انگیزه ی خلقت است و آیینه ی ذات

بشنو که فرشتگان همه می گویند

بر خاتم انبیا محمد صلوات


لولاک اگرنبود ،افلاک نبود

از خاک،امیدباده وتاک نبود

بی نام محمد وطنین صلوات

در عا لم لفظ واژه ی پاک نبود


ای راز شکفته و نهانی ،صلوات

ای عطر زمینی آسمانی ، صلوات

پوشیده نماندهیچ رازی چون تو

در عمق دل و وردزبانی صلوات


ای عشق ،تو آمدی حیاتم دادی

ازظلمت وتیرگی نجاتم دادی

من تشنه ی یک سرود روشن بودم

جامی ز می صلواتم دادی


سر سلسله جنبان تجلی صفات

شد ختم رسل جمع جمیع ملکات

از عرش ملایک زشعف بانگ زدند

بر خاتم انبیا محمد(ص)صلوات


دل با صلوات محرم راز شود

سیمرغ شود بلند پرواز شود

فرمود پیامبر که با هر صلوات

درها ی اجابت دعا باز شود


بر روح بلند مهربانی صلوات

بر خلق عظیم آسمانی صلوات

بر اشرف کاینات هادی سبل

خورسید سپهر جاودانی صلوات


ای دلبر مه پیکر شیرین حرکات

با ذکر تو پر شده  است اجزای حیات

هر کس شنید نام زیبای تو گفت

بر خاتم انبیا محمد صلوات


از جلوه گل نشان سرمد خیزد

وز بوی گلاب نام احمد خیزد

در هر نفسی که می رود بر صلوات

آوای درود بر محمد(ص) خیزد


بر نور جمال پاک احمد صلوات
برعطر وجود حی سر مد صلوات
بر وجه نکوی وخلق نکوی رسول
بر خاتم انبیاء محمد و آل محمد صلوات


آن دم که حق جمله عالم آفرید
صدایی از حق برگوش عرشیان رسید
گفت حق این ذکر را دائم بگوئید
صلوات بر محمد  و آل محمد شد پدید


از ازل بر ذرات جهان تا عرصات
رسد از آبروی آل محمد (ص) برکات
چه بدبخت باشد هر کس ز جهل
بشنود نام محمد (ص) نفرستد صلوات


گردیده شعار هر مسلمان صلوات
تاریخچه عترت و قرآن صلوات
بر شیعه بود نشانه مهر علی
ازازل تا به ابد بر محمد و علی صلوات


بیرون ز عدد بگو و بی حد صلوات
بر آل محمد و محمد صلوات
ز انجا که دعا استجابت شده است
بر جمله اذکار سرامد صلوات


گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات
گفتم دهنت، گفت زهى حب نبات
گفتم سخن تو، گفت حافظ گفتا
شادى همه لطیفه گویان صلوات


یارب از غیب به ما برگ و براتی بفرست
تلخی ذائقه را شهد و نباتی بفرست
تو هم ای بنده اگر شکر گذاری به خدای
بر خود و آل محمد صلواتی بفرست


برخیز و بیا! شبِ نجات آمده است
از عالم غیب برات امده است
شادی روی محمد، یک  باغ گل است
گل خنده به لب، در صلوات امده است


گر فکر رهایی ز غم و راه نجاتی
در روز و شب خواهی ثمراتی
باید به کوری دو چشمان حسودان
بر احمد و آلش بفرستی صلواتی


در وقت اذان صلواتی بفرست
در شروع هر کاری صلواتی بفرست
در وقت نماز و هر کاری
وقت و بی وقت صلواتی بفرست

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت