Skip to content

انجام کارهای شخصی

انجام کارهای شخصی منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای انجام کارهای شخصی ثبت نشده

♻ انجام کارهای شخصی

🕋 مردی که از سفر حج برگشته بود سرگذشت مسافرت خود و همراهانش را برای امام صادق(علیه السلام) تعریف می کرد، مخصوصاً یکی از همسفران خویش را بسیار می ستود که چه مرد بزرگواری بود و ما به همراهی همچون مرد شریفی مفتخر بودیم. یکسره مشغول طاعت و عبادت بود. همین که در منزلی فرود می آمدیم او فوراً به گوشه ای می رفت و سجاده خویش را پهن می کرد و به طاعت و عبادت خویش مشغول می شد.

امام صادق (علیه السلام) پرسیدند:
پس چه کسی کارهای او را انجام می داد ؟ و چه کسی حیوان او را تیمار می کرد؟

آن مرد پاسخ داد:
البته افتخار این کارها با ما بود و او فقط به کارهای مقدس و عبادت خویش مشغول بود و کاری به این کارها نداشت.

امام فرمودند:
بنابراین همه شما از او برتر بوده اید.

🆔 @jtolabir

دنیای بی ارزش

دنیای بی ارزش منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای دنیای بی ارزش ثبت نشده
همى بشنو که گوید هاتفى دنیا به یک ارزن نمى ارزد
به یکدم عمر این چندین ، به بر چیدن نمى ارزد

 

به گل چینان این گلشن همى گوید چنین هاتف
که این گلزار و این گلشن ، به گل چیدن نمى ارزد

 

بگو اى باغبان بلبل ننالد زین سپس دیگر
که کوتاه است عمر گل ، به نالیدن نمى ارزد

 

مخند اى ترا تا هست فرصت ، فکر خود مى کن
اجل در پى عمر است ، به خندیدن نمى ارزد

 

مگردان دیده را در سیر این دنیاى بى حاصل
بحال خود دمى بنگر که این دنیا بیک دیدن نمى ارزد.

 

لباس دنیوى بیرون کن و پشمینه مى پوش
لباسى را که باید کَند، به پوشیدن نمى ارزد

 

همه شب تابکى اى دیده در خوابى و در غفلت
دمى بیدار شو کاین شب ، به خوابیدن نمى ارزد

 

نیک و بد هر چه کنى بهر تو خوانى سازند
جز تو بر خوان بد ونیک تو مهمانى نیست

 

گنه از نفس تو مى آید وشیطان بد نام
جز تو برنفس بد اندیش تو شیطانى نیست

از زنان می ترسم!!

از زنان می ترسم!! منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای از زنان می ترسم!! ثبت نشده

رندى گوید: من بیش از آنچه از شیطان مى ترسم ، از زنان بیم دارم .
زیرا خداوند مى فرماید: اَنَّ کَیدَ الشَّیطانِ کانَ ضَعیفا.
و درباره زنان مى فرماید: اَنَّ کَیدَکُنَّ عَظیمٌ

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Tertiary Sidebar

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی